Dofinansowania do projektów


Wdrożone

Zadanie dofinansowane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Rodzaj programu: Program dofinasowania płatników składek w ramach prewencji wypadkowej

Nazwa projektu: Projekt dostosowania parametrów oświetlenia do poziomu normatywnego dla stanowisk pracy w drukarni

Nazwa beneficjenta: A-Z COLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Cele projektu i planowane efekty:

Celem planowanego działania inwestycyjnego jest dostosowanie istniejących w zakładzie systemów oświetleniowych do aktualnych normatywów parametrów oświetlenia pomieszczeń i stanowisk pracy. Zakup i instalacja nowego oświetlenia sprawi, że pracownicy będą wykonywać swoje czynności w pomieszczeniu dobrze oświetlonym, bez przemęczania narządu wzroku, co wpłynie na komfort i bezpieczeństwo realizowanych zadań.

Wartość projektu: 139 159,99 zł

Wartość dofinansowania: 60 000,00 zł

Data podpisania Umowy: 08.01.2024 r.

ozdobnik
nasi partnerzy
  • Fasson
  • Gallus
  • Hei
  • Jurmet
  • Pc print
  • Sericol