Projekty Unijne


Wdrażane

Nazwa projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii fotostabilizacji opakowań giętkich i etykiet.

Nazwa beneficjenta: A-Z COLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Cele projektu i planowane efekty:

Głównym celem projektu jest wdrożenie własnej nowej technologii umożliwiającej rozwiązanie znaczącego problemu wynikającego z fotodegradacji opakowań i etykiet w branży spożywczej. Dzięki temu wprowadzony zostanie na rynek krajowy, a w szczególności na rynki zagraniczne nowy produkt – obecnie nieosiągalny - w postaci opakowań i etykiet zabezpieczonych przed działania promieniowania ultrafioletowego.

Wartość projektu: 5 969 190,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 182 400,00 zł


 

Wdrożone

A-Z COLOR SP. Z O. O. SP. K.
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich 
pt. Wdrożenie opatentowanej technologii autentykacji opakowań giętkich i etykiet

Nazwa projektu:
Wdrożenie innowacyjnej technologii fotostabilizacji opakowań giętkich i etykiet.

Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnej technologii umożliwiającej rozwiązanie znaczącego problemu wynikającego z podrabiania opakowań i etykiet w branży spożywczej.

Planowanym efektem projektu będzie uruchomienie produkcji i sprzedaży nowych produktów w postaci opakowań giętkich i etykiet dla branży spożywczej zabezpieczonych przed fałszowaniem.

Wartość projektu: 4 234 160,52 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 905 372,23 zł

ozdobnik
nasi partnerzy
  • Fasson
  • Gallus
  • Hei
  • Jurmet
  • Pc print
  • Sericol