Spotkanie komisji BCC dla Rodzinnych w A-Z Color

Spotkanie komisji BCC dla Rodzinnych w A-Z Color

15 czerwca 2023 r. w siedzibie A-Z Color odbyło się kolejne już spotkanie komisji „BCC dla Rodzinnych”.

 

„BCC dla Rodzinnych” to inicjatywa, która wyrosła z potrzeby gospodarki powstałej przez ostatnie dekady wolnej przedsiębiorczości. Dorobek BCC i jej członków zbudowany na bazie wzajemnego wsparcia, obierania wspólnego kierunku w budowaniu polskiej przestrzeni gospodarczej wymaga szczególnej dbałości o rodzinne firmy, których potencjał i wizja budowy wielopokoleniowych przedsięwzięć stanowi siłę rodzimego biznesu. Kontynuując dobre praktyki BCC, chcemy promować rozwój, zaangażowanie społeczne, wartości rodzinnych firm, chcemy być ich głosem zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej, chcemy pozostawać platformą wymiany doświadczeń, wiedzy i relacji biznesowych oraz dbać o najlepsze rozwiązania legislacyjne i uwarunkowania gospodarcze, by wzmacniać ich potencjał i rozwój kolejnych pokoleń właścicieli i menadżerów.

 

Spotkanie Komisji przebiegało nie tylko pod tytułem merytorycznych rozmów o fundacji rodzinnej, definicji firmy rodzinnej, wizerunku prywatnego rodzinnego przedsiębiorcy ale i o potrzebie mediacji w uzgodnieniach sukcesyjnych.

Na zakończenie spotkania Goście mieli okazję zwiedzić halę produkcyjną Drukarni.

W spotkaniu uczestniczyli:

Elżbieta i Andrzej Zecer – A-Z Color,

Adrianna Kilińska i Dominik Żochowski – Engave

Wojciech Rumiak – BCC

Małgorzata Rejmer – KF Lex

Randa Ombach – SuperDrob

Agnieszka Krysik – KRYSIKLAW, Przewodnicząca Komisji

Marek Janczy – Poczta Kwiatowa

wróć
ozdobnik
nasi partnerzy
  • Fasson
  • Gallus
  • Hei
  • Jurmet
  • Pc print
  • Sericol