Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych (RODO), w celu odpowiedzi na moje zgłoszenie w formularzu kontaktowym. Zdaję sobie sprawę, że podanie moich danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na moje zapytanie. 

Zostałem poinformowany/Zostałam poinformowana, że:

 1. administratorem moich danych osobowych jest Drukarnia „A-Z Color” Sp. z o.o. z siedzibą w Antoniach przy ul. Mazurskiej 88, (adres e-mail: azcolta2or@azcolor.com.pl), dalej jako „A-Z Color”;
 2. moje dane osobowe będą przetwarzane przez „A-Z Color” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w celu odpowiedzi na zapytanie, prowadzenia korespondencji elektronicznej lub rozmów telefonicznych;
 3. moje dane osobowe mogą być powierzone przez „A-Z Color” podmiotom trzecim świadczącym usługi na rzecz „A-Z Color”, np. w związku z obsługą systemów informatycznych;
 4. moje dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej;
 5. moje dane osobowe będą przetwarzane przez „A-Z Color” przez okres wymiany wiadomości w korespondencji elektronicznej oraz przewidziany obowiązującymi przepisami prawa;
 6. przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do ich przenoszenia;
 7. przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej przeze mnie zgody do momentu jej cofnięcia;
 8. przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy;
 9. podanie moich danych jest dobrowolne, jednakże stanowi konieczny warunek do prowadzenia korespondencji mającej na celu nawiązanie współpracy z „A-Z Color”;
 10. moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani też profilowaniu.
   

Administratorem Państwa danych jest firma:
A-Z Color Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa
Antonie, ul. Mazurska 88
07-410 Ostrołęka
e-mail: azcnds5olor@azcolor.com.pl
Tel. +48 (29) 764-95-50

ozdobnik
nasi partnerzy
 • Fasson
 • Gallus
 • Hei
 • Jurmet
 • Pc print
 • Sericol