Systemy wizyjne - wyższy stopień bezpieczeństwa

Systemy wizyjne - wyższy stopień bezpieczeństwa

Naszym celem jest zagwarantowanie Klientom bezpiecznego, oryginalnego i bezbłędnie zadrukowanego produktu, zapewniając jednocześnie komfort pracy swoim drukarzom i wszystkim pracownikom odpowiedzialnym za dany proces: od projektu po dostarczenie na sklepową półkę.

Dlatego zainwestowaliśmy w urządzenia EyeC Prorofile oraz Proofiler 600 DT.

 

Pierwszy system inspekcji wizyjnej zainstalowany został w 2016 roku. Początkowo miał służyć do weryfikacji wydruków maszynowych względem ostatecznego pliku zaakceptowanego przez Klienta przy uruchamianiu nowych produktów. Okazało się, że urządzenie daje wiele dodatkowych korzyści i szybko zostało wykorzystane do zwalniania do druku wszystkich wzorów. Częściowa zmiana profilu produkcji wymusiła na nas kontrolowanie większych formatów wydruków i w efekcie doposażyliśmy się w system Proofiler 600 DT.

W efekcie posiadania obydwu systemów proces akceptacji został skrócony w niektórych przypadkach nawet kilkukrotnie. Oprogramowanie wskazuje wszelakie błędy, włącznie z niewłaściwym dociskiem form drukowych do podłoża, ewentualne uszkodzenia matryc czy zabrudzenia na wydruku. Obecnie, niezależnie od tego ile znajduje się elementów do weryfikacji i ile jest wersji językowych, zwolnienie do druku trwa kilka minut.

Po usprawnieniu działu kontroli jakości oraz poczynionych inwestycjach w rozbudowę parku maszynowego naturalnym etapem był zakup systemu kontroli wizyjnej pracującego na linii produkcyjnej. Instalacja ProofRunner Web 450 oferuje 100% inspekcji użytków na wstędze. System znajduje wszystkie błędy drukarskie, sprawdza grafikę i tekst, weryfikuje czytelność kodów 1D, 2D i QR oraz bada zgodność kolorów w wielu miejscach etykiety równocześnie, wskazując różnicę w Delta E.

Poczynione inwestycje nie były kolejnym krokiem, ale skokiem. Obecnie w A-Z Color pracują w trybie in-line 4 systemy ProofRunner Web. Wybór kolejnych trzech systemów EyeC ProofRunner Web 450 był dla nas oczywisty.

Zyskaliśmy dwie rzeczy:

 

  • pewność, że dostarczymy produkty najwyższej jakości,
  • czas, dzięki zwiększeniu prędkości drukowania i przy zatwierdzaniu plików do produkcji.
wróć
ozdobnik
nasi partnerzy
  • Fasson
  • Gallus
  • Hei
  • Jurmet
  • Pc print
  • Sericol