Zasady znakowania produktów

Zasady znakowania produktów

Umieszczanie informacji na opakowaniach wyrobów ma wieloletnią historię. Jednak ostatnie kilkanaście lat przyniosło wiele zmian legislacyjnych, do których producenci muszą się dostosować.

Etykietowaniu przyświecają dwa podstawowe cele: wspieranie świadomych decyzji zakupowych i ochrona konsumentów przed zagrożeniami. Przedstawimy dzisiaj najważniejsze zasady umieszczania oznakowań na produktach. Zapraszamy do lektury!

 

Znakowanie produktów w polskim porządku prawnym

Polskie regulacje w obszarze etykietowania korespondują z wymogami unijnymi. Jednym z najważniejszych aktów prawnych staje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.  W Polsce funkcjonują odpowiednie akty normatywne w randze ustawy, takie jak ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia lub ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Jeszcze inne rozporządzenia regulują zasady znakowania produktów chemicznych. W tym przypadku zakłady przemysłowe mają obowiązek informowania o specyficznych zagrożeniach, jakie wiążą się z użytkowaniem konkretnego wyrobu. Podsumowując — znakowanie towarów spożywczych lub produktów przemysłowych stanowi integralny warunek dopuszczenia dóbr do obrotu. Przyczynia się zarazem do budowania rozpoznawalności marki, co samo w sobie staje się skuteczną inspiracją do stworzenia ciekawego projektu.

Najważniejsze zasady znakowania towarów dopuszczonych do obrotu

Kompleksowe znakowanie towarów powinno spełniać cztery podstawowe funkcje: identyfikacyjną, informacyjną, ostrzegawczą i użytkową. Celem pierwszego filaru staje się błyskawiczna identyfikacja partii towaru na linii logistycznej. Proces dystrybucji dóbr do punktów detalicznych składa się z wielu czynników. Czytelne i standaryzowane etykiety przyspieszają procedury magazynowe i przyczyniają się do ograniczenia kosztów.

Na drugim miejscu mamy wytyczne na temat informowania klientów o cechach właściwych dla danego wyrobu. Wypracowane zasady oznakowania koncentrują się na zwięzłym ujęciu niezbędnych danych i zapewnieniu przystępnego układu graficznego. Rozwinięciem tej funkcji stają się informacje ostrzegawcze, właściwe dla produktów chemicznych lub przemysłowych.

Sposób użytkowania dóbr w powszechnym obrocie budzi niekiedy uzasadnione wątpliwości. Brak intuicyjnej instrukcji obsługi doprowadziłby do niewłaściwego postępowania z wyrobem. Z tego powodu informacje manipulacyjne na etykietach powinny zawierać precyzyjne wskazówki co do zalecanych praktyk.

>>> zapoznaj się również z Najważniejszymi funkcjami etykiet na produkty

Oznakowania towarów – czego należy się wystrzegać?

Błędy na etapie etykietowania generują spore ryzyko dezinformacji i przyczyniają się do zacieśnienia regulacji prawnych. Do najczęściej występujących niedociągnięć lub nadużyć możemy zaliczyć:

 • wprowadzanie konsumentów w błąd,
 • niepełny pakiet informacji,
 • nieczytelna etykieta (np. zbyt mała czcionka),
 • niekompletna lista składników,
 • błędne dane pochodzenia,
 • umieszczanie grafiki, która sugeruje nieistniejące cechy wyrobu.

Działanie w nieświadomości lub wbrew prawu wcześniej czy później prowadzi do dotkliwych konsekwencji dla producenta. Instytucje państwowe zyskały w ostatnich latach znaczną swobodę w kwestiach kontroli i nakładania kar finansowych. Niedopełnienie wymogów ustawy skutkuje obowiązkiem opłaty w wysokości nawet kilkuset tysięcy złotych.

Jak informacje powinno przekazywać znakowanie produktów?

Katalog wytycznych dla oznakowania towarów podlega daleko idącym różnicom w zależności od branży i charakterystyki technicznej danego wyrobu. Inne informacje ujrzymy na opakowaniu produktów spożywczych, jeszcze inne na towarach przemysłowych. Praktyka gospodarcza dostarcza jednak wiedzy o ogólnych prawidłowościach, jakie mają zastosowanie dla szerokiego spektrum dóbr w obrocie rynkowym.

Na liście informacji do umieszczenia na etykiecie widnieją m.in. takie pozycje jak: nazwa, wykaz składników podstawowych i pomocniczych, waga jednostkowa, waga opakowania zbiorczego, data przydatności do spożycia, miejsce pochodzenia, specyficzne warunki przechowywania, instrukcja obsługi dla użytkowników, kod kreskowy, funkcje itp.

Znakowanie produktów przyjmuje na siebie rolę hamulca bezpieczeństwa przed postępującym rozmyciem odpowiedzialności producentów spoza terytorium Unii Europejskiej. Lokalne regulacje mają za zadanie ujednolicić łańcuchy dostaw i przekazać konsumentom wszystkie dane do podejmowania świadomych decyzji.

Siła etykiety tkwi również w atrakcyjnych wizualnie sposobach oznakowania. Nadruk na materiale opakowania staje się wizytówką firmy w oczach potencjalnego klienta. Warto postawić na przemyślany projekt, który uwzględni wymienione powyżej wymogi i osadzi je na ciekawej, przyciągającej uwagę grafice. Skorzystaj z oferty profesjonalnej drukarni etykiet AZ Color i zyskaj kompleksowe wsparcie przy projektowaniu i produkcji legalnego systemu znakowania towarów.

Sprawdź naszą ofertę etykiet samoprzylepnych.

wróć
ozdobnik
nasi partnerzy
 • Fasson
 • Gallus
 • Hei
 • Jurmet
 • Pc print
 • Sericol